Jump to content

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2022

30 września 2022

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2022

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 64 w Szczecinie z dnia 26.o9. 2022 r.

 w sprawie odwołania dotychczasowego Inspektora Ochrony Danych i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych

  • 1. Odwołuje się Macieja Lisa z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 64  w Szczecinie. 
  • 2.Powołuje się Agnieszkę Marciniak na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Publicznym nr 64   w Szczecinie. 
  • 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi. 
  • 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dyrektor   Przedszkola Publicznego nr 64  w Szczecinie

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki