Jump to content

„Z EKOLOGIĄ NA TY”

1 listopada 2021

Grupa Wodniki przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „ Z ekologią na TY”. Jest on odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 ( Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne). Dzięki niemu będziemy wspierać wielokierunkową aktywność przyrodniczą dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Tworzyć sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość do otaczającej fauny i flory, a także stwarzać warunki, które pozwolą na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody. Projekt realizujemy w terminie od 20 września 2021 do 13 maja 2022. Dlatego szybko i z dużym zaangażowaniem zabraliśmy się do pracy. Stworzyliśmy Kodeks młodego ekologa –wspólnie przygotowaliśmy zielony regulamin, oraz przepiękne kompozycje z darów natury zamknięte w słoiku , tzw. Las w słoiku. Jeszcze mnóstwo zadań i realizacji przed nami.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki