Jump to content

Wychowanie do wartości – Wodniki

27 maja 2017

Grupa Wodników realizowała w tym roku szkolnym program „Wychowanie do wartości” mający na celu kształtowanie postaw dzieci. Zajęcia koncentrowały się wokół cech psychicznych, takich jak: spokój, łagodność, szacunek, wolność, tolerancja, współpraca. W trakcie zajęć dzieci wyobrażały sobie spokojny świat, poznały Spokojną Gwiazdkę, tworzyły własne Spokojne Gwiazdki, Lalki Spokoju i symbole spokoju. Poznały możliwości rozwiązywania konfliktów, dowiedziały się, że ręce służą do obejmowania a nie do odpychania, miały możliwość porozmawiania o swoich uczuciach. Współpracowały w małych zespołach przy tworzeniu wspólnego dzieła (np. plakatu czy trasy samochodowej) albo wzajemnym karmieniu się. Na podstawie utworu J. Tuwima Rzepka dowiedziały się jak wartościowa jest współpraca.

Galeria Zdjęć

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki