Jump to content

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI

17 czerwca 2020

Szanowni rodzice,

jest nam przykro , że nie możemy spotkać się w przedszkolu , zapoznać i nawiązać pierwszych kontaktów społecznych , osobiście rozwiać Państwa obawy dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu. Dlatego piszę do Was o rzeczach najważniejszych , a być może , że we wrześniu będzie można zorganizować pierwsze spotkanie i wszystko to omówimy jeszcze raz. Wysyłamy Państwu informację w jaki sposób możecie Wy – rodzice pomóc dzieciom przejść przez początek pobytu w przedszkolu jak najłagodniej. Bez stresu się nie da! Możemy go tylko zmniejszyć.

Przesyłam informacje dotyczące opłat i funkcjonowania placówki, zajęć dodatkowych, KO, imprez rodzinnych.

Wrzesień to miesiąc pierwszych dni w przedszkolu. Przyprowadzamy dziecko 1 września (najlepiej aby w domu coś zjadło ) .W szatni będzie „Rusałka” , która przywita dzieci niespodzianką i pomoże znaleźć szafkę z ubraniami , a potem wskaże drogę do grupy. Rozstanie jeżeli się uda powinno być krótkie , nie wchodzimy z dzieckiem do grupy i nie pozostajemy tam z dzieckiem , pomyślmy o innych dzieciach, które tam są bez rodziców. Pamiętajcie , że choć będziemy z dzieckiem w Sali dłużej to i tak moment rozstania nastąpi i może być on jeszcze gorszy. Zasada przedszkolna najważniejsza : „ Nie patrzymy na przedszkole przez pryzmat swojego dziecka „ ! Ono jest dla nas najważniejsze ale i inne dzieci też. Wszystkie zasady, metody , tradycje stosowane w przedszkolu są ogólnie dobre dla wszystkich dzieci – wypracowywane latami.

W pierwszym dniu należy przynieść :

– podpisany worek z ubraniami na zmianę ( zostawiamy do w Sali)

– kapcie , które zmieniamy i pozostawiamy w szatni w szafce dziecka

– można ulubioną maskotkę, kocyk, czasem pieluszkę

W pierwszych 2 tygodniach dzieci nie leżakują , to my podejmiemy decyzję kiedy to nastąpi .Chcemy aby dzieci najpierw przyzwyczaiły się do pań i przedszkola.

Ważne jest abyście przychodząc do przedszkola przeczytali wszystkie informacja jakie będą zamieszczone na tablicy ogłoszeń!!! Wchodźcie też na naszą stronę , tam w razie jakichkolwiek zmian organizacyjnych związanych z koronawirusem znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. W przyszłym tygodniu umieścimy tam również wykaz grup przedszkolnych www.rusalka.szczecin.pl

Wszystko o czym piszę dotyczy warunków nie zmienionych przez czas epidemii Covid – 19, Ale może się zdarzyć tak , że w dalszym ciągu będziemy pracować w szczególnych , zmienionych warunkach pobytu dzieci w przedszkolu o czym Państwa powiadomię odrębnym pismem lub znajdziecie informację na stronie przedszkola : www.rusalka.szczecin.pl

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PROPONUJEMY PAŃSTWU NASTĘPUJĄCĄ ORGANIZACJĘ PRACY.

 • Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach : 6.00 – 16.30

 • W przedszkolu funkcjonują 5oddziałów , każdy prowadzony przez dwie nauczycielki z pełnym przygotowaniem pedagogicznym z zakresu wychowania przedszkolnego

 • Posiłki jedzą dzieci wspólnie w godzinach:

śniadanie – 8.30-9,00

drugie śniadanie – ok. 10.00

obiad II danie – 11.30

obiad – zupa z podwieczorkiem – 14.00

napoje podawane są w ciągu całego dnia.

Posiłki są urozmaicone zgodne z zasadami zdrowego żywienia. Jadłospisy układane są dekadowo uwzględnieniem sezonowości.

Z dokładnym rytmem dnia przedszkolnego zapoznają państwa panie nauczycielki.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, której treści dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Jednym z naczelnych zadań przedszkola jest promowanie zdrowego stylu życia w korelacji z aktywnością ruchową i aktywnością muzyczną i plastyczną, językową dzieci.

W związku z tym przewidujemy :

 • codzienne zabawy i zajęcia w połączeniu z muzyką

 • codzienny pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe ,gry terenowe, spacery i wycieczki, odwiedzanie ciekawych miejsc jak np. Miejsca użyteczności publicznej muzea ,teatry , ciekawe zakłady pracy (dzieci starsze)

 • zajęcia otwarte dla rodziców przybliżające problematykę rozwoju ruchowego i umysłowego dziecka

 • mycie zębów (wszystkie dzieci) maluchy po 2 miesiącach pobytu.

 • codzienne podawanie w posiłkach mleka , świeże sezonowe owoców , warzyw.

 • W przedszkolu realizujemy autorskie programy i przedsięwzięcia pedagogiczne, programy projakościowe (matematyczny, plastyczny, program edukacji ekologicznej, teatralny, patriotyczny)

 • programy własne: muzyczny, ekologiczny, zdrowotny , teatralny, adaptacyjny, profilaktyczny,

zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa MEN w roku szkolnym 2020/2021 realizujemy przedsięwzięcia pedagogiczne:

 1. JĘZYKI NIEMIECKI – INTRREG Va jest to codzienna nauka języka niemieckiego w każdej grupie w ramach projektu unijnego „Poznajemy język naszego sąsiada”

 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych – kontynuacja Praca metodą Froebla kodowanie na dywanie, metodą Gruszczyk –Kolczyńskiej, .przedsięwzięcie KOLOROWA matematyka w każdej grupie

 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Świat Wartości Przedszkolaka”

 4. Promowanie zdrowego stylu życia ( sport, rekreacja, zdrowa żywność, ekologiczny styl życia).

W tym roku szkolnym rozszerzamy pedagogikę Froebla o kolejne grupy Jest to innowacyjne prowadzenie zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne. Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Do prowadzenia tych zajęć zakupiliśmy dary – pomoce dydaktyczne do rozwijania wszechstronnego rozwoju dziecka a w szczególności POJĘĆ MATEMATYCZNYCH, tablicę multimedialną.

Przedszkole współpracuje z poradnią psyh.- pedag nr 3 przy ul. E. Plater w Szczecinie. Wszystkie dzieci mogą tam bezpłatnie skorzystać z pomocy logopedy , psychologa , pedagoga oraz uczestniczyć w organizowanych tam zajęciach terapeutycznych .

Wszyscy państwo macie prawo do bieżącej informacji o postępach własnego dziecka udzielanej przez nauczyciela grupy .

 1. Omówienie nowych form opłat za Przedszkole : opłaty za przedszkole są należnościami publicznoprawnymi, nie cywilno-prawnymi dlatego te z nie podpisujemy z państwem umów .Od września płacicie państwo za czas pobytu faktyczny a nie deklarowany.( panie będą spisywały godziny, można z paniami umówić się na godziny.

 2. Opłaty !.

W godz. 9-14-realizowana jest bezpłatna podstawa programowa, czyli 5 godz. dziecko przebywa bezpłatnie w przedszkolu jeśli chodzi o koszty rzeczowe.

Za każdą dodatkową godzinę płacimy 1 zł oraz jeżeli jest rodzeństwo to za drugie dziecko 0,50 gr. O ile nie jest to sześciolatek,

oraz po zamknięciu placówki po 16.30 nawet jeśli będzie to 16.31 opłata wynosi 25 zł za rozpoczętą godzinę.

Za wyżywienie dziecka w przedszkolu płacimy 6.50 za każdy dzień .

OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 7 – GO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO OKRESIE ROZLICZENIOWYM, NA KONTO PRZEDSZKOLA.

( O WYSOKOŚĆ OPŁATY DOWIADUJEMY SIĘ U PANI INTENDENT ).

-Za Przedszkole płacimy na – konto przedszkola Nr konta jest podany na tablicy ogłoszeń przy jadłospisie i Internecie na naszej stronie.

za nieobecności dziecka otrzymują Państwo zwrot stawki żywieniowej 6,50 i pobytu 1 zł. za każdy dzień nieobecności. NIEOBECNOŚCI dziecka zgłaszamy do godz.8.30

dyrektor może wymówić przedszkole w momencie nie uiszczania opłat w terminie, i nieobecności dziecka powyżej 2 tygodni nieusprawiedliwionej.

Odbierać z przedszkola dzieci mogą rodzice lub prawni opiekunowie. Jeśli rodzic nie może sam odebrać dziecka składa na piśmie upoważnienie dla osób u Pań nauczycielek w grupie.

3.-Ubezpieczenie dzieci NNW (roczne) jest w AXA jest to Składka roczna. Jej wysokoś

będzie ustalona we wrześniu.

Suma ubezpieczenia – 30 tysięce

-ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki w kraju i za granicą 24 godziny na dobę obecnie dochodzi jeszcze zachorowanie na covid 19

w tym roku dodatkowo ubezpieczeniu podlega pobyt dzieci w szpitalu nie związany z nnw, oraz rekonstrukcja zębów stałych do 3000 zł.

czyli to o co państwo zabiegaliście.

PROSZĘ WPŁACAC W MIESIĄCU WRZEŚNIU DO PANI INTENDENT.

4.Zajęcia dodatkowe- płatne

BEZPŁATNE Język niemiecki będzie uczony bezpłatnie we wszystkich grupach interreg Va. przez nauczyciela germanistę mającego kwalifikację do pracy w przedszkolu, angielski 2 x w tygodniu bezpłatny

PŁATNE

Dotychczas było zapotrzebowanie na zajęcia :rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, taniec zespołowy , Piłka, karate.

Oferta zajęć dodatkowych uzależniona jest rokrocznie od oczekiwań rodziców, zainteresowań dzieci oraz możliwości placówki. (godziny prowadzenia zajęć- uzależnione są od tego czy dysponujemy wolną salą). Uwzględniając możliwości percepcji dziecka w wieku przedszkolnym

Na zajęcia dodatkowe zapisujemy się we wrześniu u nauczycielek w grupach.

Rytmika (chodzą wszystkie dzieci)

jest to bardzo ważne zajęcie w przedszkolu, oprócz tego rozwija wszechstronnie ,jest to kontakt z żywą muzyką z instrumentu

ZA rytmikę opłaty 32 zł ) Opłatę należy uiszczać u Pani Intendent do 10 każdego miesiąca. 2xw tyg.8 zaj.

gimnastyka korekcyjna – dwa razy w tyg. 32zł

Zajęcia te maja na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej. Stymulują (pobudzają ) rozwój dziecka.

Piłka 1x w tyg 36 zł zajęcia te cieszą się wielkim powodzeniem u dzieci i rodziców.

Taniec ZESPOOŁOWY 32 zł

.logopedia– raz w tygodniu 35 zł 2 x w tygodniu55 zł .Jest gabinet do zaj. Indywidualnych więc (sukcesywnie po2-3 dzieci w ciągu pobytu nawet codziennie będzie Pani Logopeda) Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z deficytami i zaburzeniami w zakresie mowy, po wcześniejszej indywidualnej diagnozie. Mają one na celu kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń, a także stymulowanie u dzieci opóźnionego rozwoju mowy.

We wrześniu – logopeda prowadzić będzie badania przesiewowe dzieci.

Bezpłatne Badania przesiewowe na pisemny wniosek rodzica- odbędą się w dniu……

Katecheza dla dzieci 5- 6-pięcioletnich-
prowadzona jest na życzenie rodziców 1 raz w tygodniu –proszę złożyć deklaracje woli na piśmie.

Zapisywać się proszę u pań nauczycielek w grupach na ewentualne zajęcia, jeżeli rezygnujemy z zajęć dodatkowych również nauczycielce zgłaszamy, że dziecko ma nie chodzić.

Opłaty za Zaj dodatkowe, komitet oraz UBEZPIECZENIE należy uiszczać u Pani Intendent do 10 każdego miesiąca, nie na konto!.

5.Komitet Rodzicielski – ROCZNA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW Z WYKORZYSTANIEM NA CELE STATUTOWE WYNOSI 200zł MOŻNA WPŁACAĆ ZA CAŁY ROK, PÓŁ ROKU

200 ZŁ  NA CAŁY ROK . MOŻNA WPŁACAĆ w pierwszym półroczu 100zł lub całość

Pieniądze te wydawane są na potrzeby dzieci i sytuacje z nimi związane na bieżąco.

Wiele atrakcji mają dzieci w naszym przedszkolu, kalendarz imprez jest bogaty co miesiąc zapraszamy teatrzyki, organizujemy festyny ( w tym roku z uwagi na budowę- nie będzie festynów a będą wycieczki , bale uroczystości, konkursy Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, nasze dzieci biorą udział w różnych konkursach, zawodach, przeglądach.- z sukcesami

Ponieważ jest to kwota komitetu jest niewielka, a w przedszkolu wiele się dzieje dlatego za niektóre imprezy płacimy dodatkowo np. wyjazdy do pleciugi, kina, opery, filharmonii, opłaty za przejazdy autokarowe , bilety mzk . Koncerty muzyczne PRO-MUSIKA 5 ZŁ.

Wybór Rady Rodziców

Przedstawicieli Rady Rodziców wybieramy do poszczególnych grup, a nie na całe przedszkole. Związane jest to ze specyfiką pracy z dzieckiem młodszym wiekiem ( trudno aby rodzic akceptował i aprobował decyzje o tym, co będą robiły dzieci młodsze mając dziecko W grupie starszej i odwrotnie).

Dlatego trójki grupowe działają w obrąbie swojej grupy i świadczą pomoc i ewentualnie partycypują na rzecz swojej grupy.

Forma opłat tzw „złotówkowa” niekorzystnie wpływa na nasze możliwości finansowe, wskazana jest państwa pomoc w kwestii doposażenia sal w zabawki i sprzęty, ponieważ jak wiemy podstawową formą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym jest zabawa,

Co roku proszę państwa o dodatkowe finansowanie w zakresie zabawek –

bo chcę aby nasze dzieci miały wspaniałe warunki i doskonałą bazę.

Informacje w formie OGŁOSZEŃ co będzie działo się w przedszkolu na cały miesiąc będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń w holu. Natomiast stronie internetowej będą informacje z wydarzeń które się odbyły wraz ZE ZDJĘCIAMI .

Chciałabym aby nasza współpraca odbywała się na zasadzie szacunku zarówno z naszej strony i Państwa –rodziców. Jeżeli będą jakieś problemy , obawy zapraszam do kontaktów z wychowawcami ja również służę radą i pomocą. Powtarzam jak mantrę „nie można patrzeć na przedszkole przez pryzmat swojego dziecka „ sposoby i metody wypracowane przez nas zdają egzamin w tzw wychowywaniu zbiorowym. Nie można traktować nas jak instytucję niani – ona ma jedno dziecko my mamy ich 25 w grupie . Zadania nasze też są trochę inne , my przygotowujemy dziecko do samodzielności , kształtujemy postawy , pokazujemy jaką satysfakcję daje zdobywanie różnych umiejętności i wiedzy samodzielnie.

Życzę zadowolenia państwu i dzieciom z pobytu w naszym przedszkolu, które dla waszych dzieci stanie się na parę lat tzw. drugim domem.

6.Co jest potrzebne w grupach. Dodatkowo do przedszkola przynosimy: szczoteczka, pasta, strój gimnastyczny w woreczku z materiału(podpisane), serwetki na stół chusteczki higieniczne, 100szt. kubeczków jednorazowych do picia, ryza papieru ksero.

PLAN FINANSOWO- GOSPODARCZY: PP-64

lp

Treść imprezy

Zł na dziecko

1Imprezy przedszkolne, przedstawienia i imprezy organizowane przez agencje artystyczne60 zł na rok
2Paczki pod choinkę40 zł na rok
3Zakup słodyczy i nagród rzeczowych na nagrody30 zł na rok
4Prezent na Dzień Dziecka 15 zł na rok
5Prezent na zakończenie-pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły . 15zł na rok
6Obsługa imprez (wywoływanie filmów, filmy, plastikowe naczynia  i sztućce itp.) 10 zł na rok
7Zabawki do przedszkola do grup (kąciki), artykuły dekoracyjne holl, szatnie, sale itp., stroje do występów,itp.20 zł na rok
8Doposażenie bazy przedszkola ( środki czystości itp.) 10 zł na rok
                                                                                      Razem:200 zł rocznie

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki