Jump to content

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

24 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedszkole będzie planowo otwarte od 1 września. Jesteśmy na etapie organizowania bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce. Zwracamy się prośbą o udzielenie informacji, czy dziecko pojawi się w przedszkolu od 1 września oraz w jakich godzinach będzie do niego uczęszczało.

Prosimy o rozważne podjęcie decyzji związanej z powrotem dziecka, mając na uwadze sytuację epidemiczną i doniesienia o zachorowaniach w skupiskach dzieci i dorosłych. Według zaleceń Wydziału Oświaty należy w miarę możliwości skrócić maksymalnie pobyt dziecka w przedszkolu.

W dalszym ciągu funkcjonujemy w systemie reżimu sanitarnego, zgodnie z którym wejście rodzica na teren placówki odbywa się jedynie w SZATNI, gdzie należy zachować odstęp oraz ochronę nosa i ust. Prosimy o przygotowanie dzieci i nie przynoszenie zabawek z domu.

PRZEDSZKOLE BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH OD 6,30 DO 16,30.

RODZIC BĘDZIE MÓGŁ WEJŚĆ DO SZATNI , NA PIĘTRA NIE (NIE DOTYCZY TO RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH – MOGĄ PRZEZ PIERWSZE 3 TYGODNIE WEJŚĆ NA PIĘTRO) .

TEMPERATURĘ BĘDZIEMY MIERZYĆ DZIECIOM ZAWSZE O 9,00 I 14,00. DEZYNFEKCJA I WIETRZENIE SAL W/G ZGODNIE Z ZALECENIAMI SANEPIDU.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W PROCEDURACH , KTÓRE OBECNIE TWORZYMY.

Prosimy w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola o przyniesienie wypełnionej deklaracji, która znajduje się poniżej.

 

………………………………….                              …………………………………

  Imię i nazwisko dziecka                                                         miejsowość, data

…………………………………

Nazwa grupy

OŚWIADCZENIE

Podejmując decyzję o wysłaniu mojego dziecka do przedszkola jesteśmy w pełni świadomi ryzyka, że w dalszym ciągu jest narażone zdrowie naszego dziecka i naszych rodzin.

Ponadto oświadczam, że :

  • przyprowadzane przeze mnie dziecko jest w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, gorączka),
  • dziecko jest przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe ,
  • ani ja/my ani nikt inny z mojej rodziny nie przebywa w obecnej chwili na kwarantannie,
  • dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące .
  • zapoznałem się z zasadami obowiązującymi w placówce i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
  • odpowiedzialność za podjętą decyzję i ewentualne skutki związane z wysłaniem mojego dziecka do przedszkola/żłobka jest po mojej stronie.
  • Sugerowanie godziny przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki.

……………………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia placówki , gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na wirus Covid-19.

……………………………..                                              …………………………………

podpis matki/ opiekunki prawnej                                  podpis ojca /opiekuna prawnego

Galeria Zdjęć

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki