Jump to content

UWAGA, KONKURS!

21 listopada 2020

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

Zapraszamy Was do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt:

Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”,

organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie.

Chętne rodziny prosimy o zgłaszanie swojego udziału w konkursie u wychowawców grup do 23.11. 2020.

Poniżej przesyłamy Państwu regulamin konkursu (cele, zakres tematyczny pracy oraz warunki uczestnictwa), oraz zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie. Powyższą zgodę prosimy wypełnić i przesłać drogą mailowa na adres: wioleta_osmulska@wp.pl (w temacie: Konkurs plastyczny).

Serdecznie zapraszamy! Promujmy zdrowy styl życia!

REGULAMIN KONKURSU.

I.Cele Konkursu:

1. Cel główny:

– popularyzacja treści profilaktycznych związanych ze zdrowiem jamy ustnej u dzieci i dorosłych.

2. Cele szczegółowe:

– zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki próchnicy,

– zrozumienie przez dzieci potrzeby codziennej, systematycznej dbałości o zdrowie jamy ustnej
i zębów,

– zrozumienie przez dzieci znaczenia prawidłowego odżywiania się i kontroli stomatologicznych dla zdrowia jamy ustnej,

II.Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (2-6 lat) wraz z rodzicami (opiekunami).

III. Zakres tematyczny:

Tematyka konkursu dotyczy kształtowania postawy dbałości o zdrowie jamy ustnej i stan uzębienia wśród dzieci oraz wzbudzania poczucia odpowiedzialności rodziców (opiekunów) za zdrowie swoich dzieci. W szczególności nawiązuje do profilaktyki choroby próchnicowej zębów u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

Zakres tematyczny:

– nawyki higieniczne związane z troską o zdrowie jamy ustnej,

– stosowanie zbilansowanej diety (w tym unikanie podjadania między posiłkami, wybór odpowiednich napojów),

– zmniejszenie ryzyka powstania próchnicy w zębach mlecznych i stałych,

– profilaktyka wad zgryzu (prawidłowe żucie, właściwe odżywianie; prawidłowy rozwój mowy),

– zasady prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym sposób szczotkowania zębów, dobór pasty do mycia, częstość i czas szczotkowania, udział rodzica w czynnościach higienicznych),

– regularność wizyt u lekarza stomatologa,

– eliminacja bólu związanego z leczeniem stomatologicznym,

– zachowania profilaktyczne (unikanie popijania słodkich i lepkich pokarmów, „słodki dzień” w tygodniu, szczotkowanie zębów przed snem nocnym),

– naśladowanie („dziedziczenie”) zachowań higieniczno-dietetycznych od bliskich osób,

– dbałość o zdrowie jamy ustnej przez kobiety ciężarne i karmiące,

– znaczenie pełnego uzębienia (problemy z jedzeniem i żuciem, rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, funkcjonowanie w społeczeństwie).

IV. Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnicy przygotowują prace o tematyce zgodnej z punktem III regulaminu.
  2. Uczestnicy dostarczają prace do dnia 07.12.2020r do przedszkola. Spośród wszystkich prac, powołana komisja drogą eliminacji wyłoni pięć, które będą reprezentowały nasze przedszkole.

  3. Pomysł na prace musi być własny i po raz pierwszy zgłoszony do konkursu (niedozwolone jest kopiowanie i naśladownictwo prac).

V. Czas trwania konkursu: 12.11. 2020 – 16.12.2020r.

    1. Ogłoszenie wyników konkursu 16.12.2020r.

VI. Nagrody:

Etap powiatowy – środki na zakup nagród i dyplomów zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

Zgoda na udział w konkursie znajduje się w linku poniżej.

załącznik nr 5 niepełnoletni-2

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki