Jump to content

RUSAŁKA W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

11 września 2022

PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 uzyskało dofinansowanie w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup nowości
czytelniczych. Ze względu na skalę oddziaływania, jest to jeden z największych
programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym celem programu jest rozwój czytelnictwa oraz nabycie umiejętności
czytania ze zrozumieniem przez najmłodszych, co z kolei warunkuje aktywny udział
w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku
pracy.

Nasza biblioteczka przedszkolna wzbogaciła się o nowe tytuły ulubionych
postaci dziecięcych, a także pozycje popularno – naukowe dostosowane do naszych
przedszkolaków. Nowe pozycje pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony
środowiska, historii oraz innych dziedzin życia, rozbudzają ciekawość a także
umiejętność do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na wiele, najpierw
dziecięcych pytań aby następnie skutkować rozwojem tych umiejętności w dorosłym
życiu.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki