Jump to content

ORGANIZACJA NAUKI DLA DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

9 marca 2022

 

W Szczecinie utworzone zostało Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie” celem kompleksowego wsparcia osób z Ukrainy dotkniętych skutkami wojny.

Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie”
(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

Jeżeli szukasz miejsca w szkole lub przedszkolu pomoc uzyskasz w Centrum Pomocy „Szczecin – Ukrainie” pod numerem telefonu 669 981 158 lub drogą mailową na adres: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły?

 1. Zgłoś się do Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie”

nr telefonu: 669 981 158 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) e-mail: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

 1. Przygotuj informacje dotyczące edukacji dziecka. Jeżeli masz, zabierz ze sobą dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.).

Jeśli nie masz dokumentów – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

W przypadku braku dokumentów informacje, które będą potrzebne do zapisu dziecka do szkoły:

 • imię i nazwisko

rok urodzenia

 • stopień znajomości języka polskiego

 • suma ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało na Ukrainie

 1. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w szkole uzyskasz również zgłaszając się do szkoły najbliższej Twojego miejsca zamieszkania w Szczecinie

 • Jeżeli twoje dziecko potrafi się porozumieć w języku polskim zostanie przyjęte do już istniejącego oddziału, zgodnie z ustawowymi zapisami dotyczącymi przyjmowania obcokrajowców

 • Jeżeli twoje dziecko nie zna w ogóle języka polskiego – zostanie przyjęte do już istniejącego oddziału lub do oddziału przygotowawczego utworzonego w wybranych szkołach

Oddział przygotowawczy

Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, licząca nie więcej niż  15 osób, a więc grupa mniej liczna niż w ogólnodostępnych zespołach klasowych w szkołach. Więcej czasu poświęcane jest na naukę języka polskiego co z pewnością może przyspieszyć ten proces, a ponadto ułatwi szybszą asymilację w polskiej szkole. Dodatkową zaletą uczęszczania do oddziału przygotowawczego jest możliwość korzystania przez uczniów w czasie zajęć lekcyjnych z pomocy osoby władającej językiem ukraińskim (w miarę możliwości kadrowych szkoły).

Zajęcia dodatkowe dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia te w szczecińskich szkołach prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cudzoziemcy mogą również korzystać z zajęć wyrównawczych z wybranych przedmiotów nauczania, jeśli nauczyciel prowadzący zajęcia stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z danego przedmiotu. Zajęcia te mogą być prowadzone w wymiarze do 3 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy.

Co zrobić, aby zapisać dziecko do przedszkola?

Szczecińskie przedszkola mogą zaopiekować się dziećmi uchodźców w wieku 3 do 6 lat. Nie wszystkie jednak dysponują wolnymi miejscami.

Aby zapisać dziecko do przedszkola:

 1. Zgłoś się do Centrum Pomocy „Szczecin- Ukrainie”

nr telefonu: 669 981 158 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) e-mail: edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4,71-332 Szczecin

 1. Pomoc w znalezieniu wolnego miejsca w przedszkolu uzyskasz również zgłaszając się do przedszkola najbliższego Twojego miejsca zamieszkania
  w Szczecinie
  .

 • Jeżeli przedszkole będzie dysponowało miejscami Twoje dziecko zostanie przyjęte do przedszkola i dopisane do istniejącej już  grupy w przedszkolu, gdzie będzie pod opieką do  końca roku szkolnego, czyli do 31.08.2022 r.

Aby mieć miejsce w przedszkolu w przyszłym roku szkolnym Twoje dziecko powinno przystąpić do rekrutacji zgodnie z ustawowymi zapisami czyli na zasadach takich samych jak dotyczą obywateli Polski.

Rodzice-Uchodźcy chcący zapisać dzieci do szkół mogą kierować się do Centrum Pomocy „Szczecin-Ukrainie” – do stanowiska obsługi „Edukacja w Szczecinie”

(Pani posługuje się językiem ukraińskim)

Centrum Pomocy „Szczecin-Ukrainie”

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

tel. 669 98 11 59

zgłoszenia także mailowo (z możliwością oddzwonienia):

edukacja@cudzoziemcy.szczecin.eu

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8:00 – 16:00

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki