Jump to content

„W jak woda”- zabawa

1 kwietnia 2020

Podaj dziecku dowolną głoskę, a następnie poproś, aby wymieniło jak najwięcej słów,

które się nią rozpoczynają (np. na głoskę w: woda, wiadro, wagon, na głoskę a: aparat, ananas, antena).

Zachęć do wyklaskania każdego słowa – podzielenia go na sylaby (np.wo-da, wa-gon, a-pa-rat, a-na-nas, an-te-na).

W trudniejszym wariancie zabawy (dla starszych dzieci) możesz poprosić dziecko o odgadnięcie słowana podstawie kolejno wypowiadanych głosek, np.w-o-d-a, b-u-t, a-p-a-r-a-t).

Zabawa rozwija umiejętności analizy i syntezy słuchowej (dzielenie słowa na części oraz

składanie słowa z części), które są niezbędne w nauce czytania.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki