Jump to content

Klauzula zgody pracownika

31 sierpnia 2019

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

Podstawa prawna:

Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Przedszkole Publiczne nr 64 z siedzibą w Szczecinie, ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26,  w celu : przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w formie tradycyjnej ,w systemach informatycznych oraz danych teleadresowych w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce.

 

  1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

  1. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

………………………………………………..                                                                                                    ……………………………………………………

 Podpis pracownika                                                                                              podpis  osoby reprezentującej   Administratora


⇒Plik docx do pobrania: klauzula_zgody_pracownika

⇒Plik pdf do pobrania: klauzula_zgody_pracownika

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki