Jump to content

STATUT

STATUT

25 października 2018

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 64 w Szczecinie. Siedziba Przedszkola znajduje się w Szczecinie przy ulicy Księcia Barnima III Wielkiego 26. Przedszkole prowadzone jest przez Gminę Miasto Szczecin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Na wspólny wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej jednostce została […]

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Anna Wójcik

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Beata Bojkowska- Gałaj, Aleksandra Wis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Wioleta Flis

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5-6 letnie
Panie: Anna Szafraniec , Klaudia Lesińska

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5-6 letnie
Pani: Maria Lipiec

Grupa Wodniki