Jump to content

INFORMACJE RODO

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka

31 sierpnia 2019

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica i dziecka zgodnej z RODO   Podstawa prawna:   Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. […]

Klauzula zgody pracownika

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO   Podstawa prawna: Art. 29 i 32 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z […]

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem danych […]

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 64 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Ks. Barnima III Wielkiego 2, 71-437 Szczecin, e-mail: pp64@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: + 48  91 42 31 255. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis, z którym można się […]

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – po przyjęciu

Klauzula informacyjna dla dzieci  i rodziców – po przyjęciu Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej […]

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI /RODZICÓW Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     informuję, że: […]

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki