Jump to content

Czyściochowe przedszkole – głosowanie

14 czerwca 2020

Drodzy Rodzice, kochane Przedszkolaki!

Zachęcamy do głosowania na pracę konkursową reprezentującą nasze przedszkole PP 64 „Rusałka” w konkursie programu edukacyjnego „Czyściochowe przedszkole”. Poniżej znajdziecie Państwo zasady głosowania. Głosowanie trwa od 01 – 30 czerwca.

Temat pracy: „Detektyw Łapson na tropie bakterii i zarazków” – praca zbiorowa.

GŁOSOWANIE I WYŁONIENIE LAUREATÓW

  1. 1.Głosujący mogą oddawać głosy na Przedszkole, za pośrednictwem strony rossmann.pl. Głosowanie trwa od 1 do 30 czerwca.
  2. 2. Głosy oddawane są według swobodnego uznania Głosujących. Głosujący może oddać 1 głos, raz dziennie – tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 danego dnia.
  3. 3. W celu oddania głosu na Przedszkole, Głosujący powinien być zalogowany na stronie rossmann.pl, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie tej strony. Głosować w konkursie mogą uczestnicy programu Rossnę! Junior.
  4. 4. Przed oddaniem głosu w Konkursie, Głosujący ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści. Akceptacja ww. regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym oddania głosu w Konkursie. Akceptując Regulamin Głosujący potwierdza ponadto, że zapoznał się z jego treścią .
  5. 5. Na podstawie wyników głosowania, wyłonionych zostanie 100 (słownie: sto) zwycięskich Przedszkoli, które w danej odsłonie Konkursu uzyskały najwyższą liczbę punktów – Laureatów Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
  6. 6. W przypadku, gdy w danej odsłonie weźmie udział mniej niż 100 Przedszkoli, nagrodę uzyskują wszystkie Przedszkola, które zdobyły choć jeden głos.
  7. 7. W przypadku, gdy w danej odsłonie, na skutek uzyskania takiej samej liczby głosów przez Przedszkola, zostałaby przekroczona liczba 100 Laureatów, Prace Konkursowe Przedszkoli, które uzyskały taką samą liczbę głosów podlegają ponownej ocenie Komisji Konkursowej, z uwzględnieniem następujących kryteriów: kreatywność, zaangażowanie, zgodność z założeniami programu i realizacja Scenariuszy, na skutek której pozycja Przedszkoli, które uzyskały taką samą liczbę głosów ulegnie zróżnicowaniu.
  8. 8. Wyniki będą ogłaszane poprzez publikację listy Laureatów danej Odsłony w Serwisie, w zakładce „Konkurs” oraz na stronie rossmann.pl pod adresem www.rossmann.pl/czysciochowo , w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania w danej Odsłonie, poprzez wskazanie pełnych adresów i nazw zwycięskich Przedszkoli, a także ich pozycji i liczby uzyskanych głosów.

 

 

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki