Jump to content

Ważne informacje

1 września 2016

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY ZGODNIE Z UMOWĄ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 10 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA, NA KONTO PRZEDSZKOLA.

(PROSZĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ O WYSOKOŚĆ OPŁATY U PANI INTENDENT).

OPŁAT ZA ZAJĘCIA DODATKOWE DOKONUJEMY U PANI INTENDENT RÓWNIEŻ DO 10 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA.

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW WYNOSI 180 ZŁ NA ROK OD KAŻDEGO DZIECKA. SKŁADKI WPŁACAMY DO PANI INTENDENT W DWÓCH RATACH :

PIERWSZĄ W WYSOKOŚCI 90 ZŁ WPŁACAMY WE WRZEŚNIU, NASTĘPNĄ W STYCZNIU. MOŻNA WPŁACAĆ RÓWNIEŻ CAŁOŚĆ SKŁADKI.

UWAGA !!!

ZGODNIE Z WYMOGAMI MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA W PRZEDSZKOLU ORGANIZUJE SIĘ NIEODPŁATNE , 2 RAZY W TYGODNIU ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA WSZYSTKICH DZIECI !

OD PAŹDZIERNIKA W GRUPIE V BĘDĄ PRZEPROWADZANE ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO RÓWNIEŻ NIEODPŁATNE.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAMY PROJAKOŚCIOWE:

EKOLOGICZNY W GRUPIE II

PLASTYCZNY W GRUPIE III,IV,V

REALIZUJEMY PROGRAMY WŁASNE, KTÓRYMI OBJĘTE SĄ WSZYSTKIE DZIECI, MATEMATYCZNY, CZYTELNICZY, NIEBUSZEWO MOJA MAŁA OJCZYZNA, ADAPTACYJNY,WYCHOWAWCZY, POZYTYWNYCH EMOCJI, TEATRALNY.

UWAGA !!!

ROCZNA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW WYNOSI 45 ZŁ.

W TYM ROKU DZIECI SĄ UBEZPIECZONE W AXA NA KWOTĘ 30 TYŚ ZŁ. JEST TO BARDZO DOBRA OFERTA. FIRMA SPRAWDZONA PRZEZ KOLEŻANKI Z INNYCH PRZEDSZKOLI.

PROSZĘ WPŁACAĆ W MIESIĄCU WRZEŚNIU DO PANI INTENDENT. DOKŁADNE INFORMACJE NA ZEBRANIACH.

Nasze Grupy

Elfy

Elfy

Grupa I - dzieci 3 letnie
Panie: Dyrektor Jolanta Januszkiewicz, Aleksandra Wis

Grupa Elfy
Chochliki

Chochliki

Grupa II - dzieci 3-4 letnie
Panie: Maria Lipiec, Wioleta Flis

Grupa Chochliki
Świetliki

Świetliki

Grupa III - dzieci 4 i 5 letnie
Panie: Anna Wójcik, Klaudia Lesińska

Grupa Świetliki
Skrzaty

Skrzaty

Grupa IV - dzieci 5 letnie
Panie: Marta Szewczyk, Jolanta Szot

Grupa Skrzaty
Wodniki

Wodniki

Grupa V - dzieci 5 i 6 letnie
Pani: Krystyna Bochnacka, Anna Szafraniec

Grupa Wodniki